Math

Mega Contest7 months 2 weeks ago
Rank Name Amount
Prime Contest4 months ago
Rank Name Amount
1 RAMESH RAVVA 100
2 Ayushi 50
3 Neeraj Pawriya 30
Mega Contest4 months ago
Rank Name Amount
1 Ravi dalal 2000
2 Arnab Sanbui 1000
3 Arnab Sanbui 300
4 Ishu 100
5 Ganit Pathsala 100
6 niranjana chauhan 100
7 Harish kumar 70
8 Harish 70
9 poonam 70
10 Mohit Nandal 70
11 SANKET KUMAR 70
12 Ambika 70
13 Prashant Malik 70
14 Himanshu Bansal 70
15 Akash jaiswal 70
16 Deepika Malik 70
17 Archit 70
18 Jaivikas 70
19 Mayank pandey 70
20 Chinansa chhillar 70
21 Manoj kumar 50
22 Kartik 50
23 Haryana 50
24 Bhupendra singh 50
25 monika sehwag 50
26 Kuldeep Bhardwaj 50
27 deepikadhillon 50
28 Sandeep dalal 50
29 Sam malik 50
30 Seema jaglan 50
31 RAVI 50
32 Rekha 50
33 Prathamesh Panchal 50
34 Gaurav gupt 50
35 Shreya Kamble 50
36 Sawpan malik 50
37 Jayant Kumar Sarkar 50
38 Anisha beniwal 50
Mega Contest4 months 1 week ago
Rank Name Amount
1 Ganit Pathsala 800
2 Suryavanshi Arun Singh 300
3 poonam 200
4 Archit 70
5 Ashis 70
6 Himanshu Bansal 70
7 Harish kumar 70
8 Pooja Yadav 70
9 Gaurav gupt 70
10 Ravi dalal 70
11 Ram Gopal Pandey 60
12 Jaivikas 60
13 Manjeet sehwag 60
14 Akshita Chaudhary 60
15 Sumit beniwal 60
16 Priya dhillon nandal 60
17 Neeraj Pawriya 60
18 Prathamesh Panchal 60
19 Harish 60
20 Haryana 60
21 Sumit 50
22 Deepika Malik 50
23 RAJA YADAV 50
24 Pooja saini 50
25 Abimanyu 50
26 Sanjana 50
27 Kuldeep Bhardwaj 50
28 Lakshmi Manogna 50
29 Himanshu Pawriya 50
30 Sawpan malik 50
31 Suraj pawriya 40

Current Affairs

Mega Contest4 months ago
Rank Name Amount
1 Arnab Sanbui 800
2 Mohit Nandal 300
3 Mayank pandey 200
4 Narra sai kumar 70
5 Prashant Malik 70
6 Ravi dalal 70
7 Sandeep dalal 70
8 Sam malik 70
9 Akash jaiswal 70
10 Neeraj Pawriya 70
11 Ashish kaushik 60
12 Chinansa chhillar 60
13 SANKET KUMAR 60
14 Harish 60
15 Jaivikas 60
16 Sawpan malik 60
17 Rajesh kumari malik 60
18 Kartik 60
19 Kuldeep Bhardwaj 60
Mega Contest4 months 1 week ago
Rank Name Amount
1 Mukesh 800
2 Sumit beniwal 300
3 Sanjana 200
4 Lalit kumar 70
5 Ravi dalal 70
6 Mayank pandey 70
7 Harish 70
8 Renu 70
9 Manjeet sehwag 70
10 monika sehwag 70
11 Pooja Yadav 60
12 Ashish kaushik 60
13 Amrit kaur 60
14 Pooja saini 60
15 Amit 60
16 Sawpan malik 60
17 Haryana 60
18 Deepika Malik 60
19 Jaivikas 60
20 Nikesh 60
21 Archit 50
22 Suraj pawriya 50
23 Narender Singh 50
24 Sonia 50

Reasoning

Supreme Contest4 months 1 week ago
Rank Name Amount
1 poonam 1500
Mega Contest4 months 1 week ago
Rank Name Amount
1 SIDDHARTH VATS 800
2 Ravi dalal 300
3 Sumit beniwal 200
4 Sandeep dalal 70
5 Archit 70
6 Shiv Kumar 70
7 Ishu 70
8 Lalit kumar 70
9 Suraj pawriya 70